Năm học 2019-2020, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh có 99 học viên học THPT theo chương trình giáo dục thường xuyên với 06 lớp; trong đó 03 lớp tập trung và 03 lớp tự học có hướng dẫn. Năm học mới này, Trung tâm tiếp tục quyết tâm thực hiện có hiệu quả chương trình đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, đa dạng hóa các loại hình học tập, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Chú trọng giáo dục đạo đức cho học viên, nâng cao đạo đức nghề giáo cho toàn thể cán bộ, giáo viên của Trung tâm, hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện tại đơn vị.

Quang cảnh Lễ khai giảng
 
Năm học 2018-2019, tỷ lệ đậu Tốt nghiệp THPT Quốc gia của Trung tâm đạt 84,5%, tỷ lệ lên lớp đạt 100%. Số lượng học viên liên kết đào tạo không ngừng tăng lên. Năm học vừa qua, Trung tâm tuyển mới 239 học viên, nâng tổng số học viên lên 554 học viên, học các lớp liên kết dài hạn thuộc các ngành: Văn bằng 2 Luật Kinh tế, Văn bằng 2 Tiếng Anh, liên thông Đại học Kế toán, Đại học Tiểu học mầm non, Đại học Công nghệ thông tin và Đại học Giáo dục thể chất. Bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng chỉ Tin học, tiếng Anh, tiếng MNông, Kế toán trưởng, nghiệp vụ chuyên viên, chuyên viên chính và lãnh đạo cấp phòng cho 3.121 học viên.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, tin học tỉnh.

 

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, tin học
 
 
 

Minh Trí, Tô Hiệu