Trường THCS Lý Tự Trọng được thành lập ngày 1/1/2012, tách ra từ Trường THCS Lương Thế Vinh. Trường có diện tích 8.000m2 với 12 phòng học, 3 phòng chức năng, sân chơi, bãi tập rộng 500 m2, có cây xanh bóng mát, khu vệ sinh riêng cho giáo viên và học sinh. Toàn trường có 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 24 giáo viên đạt chuẩn và hơn 91% giáo viên được công nhận dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên. Trong 2 năm qua, nhà trường có 15 sáng kiến kinh nghiệm đạt loại B, C cấp huyện trở lên; 100% cán bộ, giáo viên soạn giáo án trên vi tính, ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Năm học 2018 -2019, 100% học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS.  

Nhân dịp năm học mới 2019 – 2020, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Đắk Rlấp đã trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường THCS Lý Tự Trọng.                       

Khánh Hiền

Đài Truyền thanh huyện Đắk R’lấp