Tỉnh đoàn tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)
 

Tham dự buổi tọa đàm với chủ đề “Tuổi trẻ Đắk Nông sắt son niềm tin với Đảng” do Tỉnh đoàn tổ chức, các đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ một lần nữa được bồi dưỡng thêm lý tưởng cách mạng, truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng cộng sản Việt Nam. Thấm nhuần lí tưởng cách mạng, các đoàn viên, thanh niên đã có những công trình, phần việc cụ thể. Đặc biệt, mỗi đảng viên trẻ đều tiên phong trong công tác, hoạt động của Đoàn, xứng đáng là tấm gương cho đoàn viên, thanh niên của đơn vị mình noi theo.

Nhiều công trình, phần việc thanh niên được Tuổi trẻ Đắk Nông thực hiện
 
 

Nhận thức “thanh niên là rường cột của nước nhà”, những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn xem xây dựng đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Với quyết tâm giúp đoàn viên, thanh niên hoàn thiện bản thân, xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng, các cấp bộ đoàn tập trung tổ chức chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, rèn luyện, phát triển kĩ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, tinh thần.

Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, các cấp bộ đoàn đã có những hoạt động giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, những năm qua, tuổi trẻ Đắk Nông đã có những hoạt động nêu cao ý thức, trách nhiệm trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Các phong trào hành động cách mạng như: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” … được triển khai có chiều sâu. Đây là tiền đề để trong năm 2020, tuổi trẻ Đắk Nông thực hiện thắng lợi các phong trào, góp phần chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Tổ chức cho đoàn viên hành trình về với các địa chỉ đỏ

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng