Theo thống kê, có 825 liệt sỹ hy sinh trên địa bàn trong các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ tổ quốc. Trong đó, tại Quảng Trực có 560 liệt sỹ, Đăk Buk So có 183 liệt sỹ, Quảng Tâm 15 liệt sỹ, Đăk RTih 17 liệt sỹ, Quảng Tân 47 liệt sỹ, Đăk Ngo 3 liệt sỹ. Riêng  địa phương có 23 liệt sỹ. Để đảm bảo xác minh chính xác thông tin liệt sỹ, Ban chỉ đạo 24 của huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, các xã phối hợp làm tốt công tác thẩm định qua hồ sơ còn lưu trữ và cung cấp của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn như: cán bộ làm công tác tìm kiếm hiện nay chủ yếu là lớp trẻ trong khi các thông tin về mộ liệt sỹ ngày càng ít, nhân chứng ngày càng già yếu; địa bàn thay đổi nhanh do quá trình phát triển; điều kiện thời tiết, khí hậu và địa hình đồi núi hiểm trở; thông tin về nơi hy sinh, chôn cất ban đầu không rõ ràng nên việc xác định vị trí chính xác gặp rất nhiều khó khăn…Các đại biểu cũng cho rằng, để công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả hơn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹtrên địa bàn huyện.

                                                 Hồng Hoa

                                                                               Đài TT huyện Tuy Đức