Tuy Đức đã trồng được trên 1.260 ha cây mắc ca
 

Đến nay, huyện Tuy Đức đã hình thành 03 vùng chuyên canh sản xuất mắc ca, cụ thể như xã Quảng Trực trên 600 ha, xã Đắk Buk So 175 ha và xã Quảng Tâm khoảng 240 ha, còn lại là rải rác ở một số địa phương khác trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, theoPhòng NN&PTNT huyện Tuy Đức, so với mục tiêu đề ra thì tiến độ mở rộng diện tích trồng mắc ca theo quy hoạch ban đầu vẫn còn chậm, hiện chỉ đạt khoảng 10% so với diện tích quy hoạch đến năm 2020. Để đạt được mục tiêu về phát triển cây mắc ca theo kế hoạch, UBND huyện Tuy Đức đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư, sản xuất cây trồng này, nhất là sản xuất có quy mô lớn và sản xuất chuyên canh để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, bền vững, tạo ra sản phẩm mắc ca Tuy Đức có chất lượng cao.

T/h: Minh Trí - KMuôi