Quang cảnh hội nghị
 

Từ sức lan tỏa của cuộc vận động và với tinh thần “Mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng”, các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT tỉnh luôn đề cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Các phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Phụ nữ thực hành tiết kiệm”, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”…đã góp phần giáo dục lối sống có lý tưởng cao đẹp, có trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, phát huy truyền thống đoàn kết quân – dân. Theo đó, 5 năm qua đã huy động hơn 27 ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ giúp nhân dân xây dựng, sửa chữa 324 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 105 km mương, xây dựng 56 nhà đại đoàn kết, tình nghĩa, đồng đội và trên 20 ngàn suất quà với trị giá gần 20 tỷ đồng.

Tuyên dương các tập thể điển hình tiên tiến
 
Tuyên dương các cá nhân điển hình tiên tiến
 
Tuyên dương 14 tập thể và 23 các nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”  gắn với 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

Bảo Ngọc – Văn Thắng