Tại lễ phát động, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Đắk Nông Điểu Xuân Hùng đã đọc thư kêu gọi các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chung tay ủng hộ kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Trong đó, cán bộ công chức, viên chức ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương.

Các đại biểu tham gia ủng hộ tại Lễ phát động
 

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, doanh nghiệp đã tham gia ủng hộ số tiền hơn 263 triệu đồng. Trong đó, Điện lực Đắk Nông ủng hộ 100 triệu đồng, Ngân hàng Agribank Đắk Nông ủng hộ 50 triệu đồng, Viễn thông Đắk Nông ủng hộ 40 triệu đồng, Chi nhánh xăng dầu Đắk Nông ủng hộ 30 triệu đồng, Viettel Đắk Nông ủng hộ 25 triệu đồng.

Công ty Điện lực Đắk Nông ủng hộ 100 triệu đồng
 

Mọi sự đóng góp, ủng hộ các tổ chức và cá nhân gửi về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh Đắk Nông. Hoặc qua số tài khoản 3741.0.9058964.92999 tại Kho bạc tỉnh Đắk Nông, nội dung ghi rõ “ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19”

                                                     T/h: Lê Đại – Hải Thanh