Ảnh minh họa
 

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu dân cư, trụ sở cơ quan nơi làm việc, nơi đóng quân của đơn vị, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân và nhà nước. Kịp thời triển khai công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ, trong đó tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh mội trường, tiêu độc khử trùng không để dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ.

Giao Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả theo thẩm quyền, tổng hợp nhu cầu cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ khắc phục thiên tai trên địa bàn báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý theo quy định.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các nội chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5355/UBND-KTN ngày 16/10/2020, Công văn số  5059/UBND-KTN ngày 02/10/2020./.

PTD NEWS