Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ hồ đập, thủy lợi, thủy điện tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4223/UBND-KTN ngày 18/8/2020 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và an toàn hồ đập.

Khu vực phường Quảng Thành, TP Gia Nghĩa bị ngập vào ngày 12/8/2020 (Ảnh minh họa)
 

UBND tỉnh giao Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các chủ hồ đập, thủy lợi, thủy điện và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra các khu vực nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời, đảm bảo an toàn khi có thiên tai; kiểm tra công trình đê điều, hồ đập trên địa bàn tỉnh, đề ra phương án, nguồn lực đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập trước tình huống xảy ra mưa lũ lớn, nhất là các vị trí công trình trọng điểm, xung yếu bị hư hỏng, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/10/2020.

T/h: Vân Ánh