Nội dung chính văn bản chỉ đạo như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường biện pháp phòng, chống trước các diễn biễn phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị cấp tinh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
a) Tạm dừng tổ chức Đêm thơ Nguyên Tiêu Canh Tý năm 2020, các lễ hội, ngày hội, hội thi, hội diễn, giải thể thao... chưa khai mạc.
b) Đổi với các sự kiện đẫ tổ chức khai mạc phải giảm quy mô, thời gian tổ chức, giảm các hoạt động trong sự kiện; hạn chế các hoạt dộng tập trung đông người tham gia; đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Yêu cầu người dân deo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tại lễ hội, di tích, tại các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... tập trung đông người.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân hạn chế tham gia hoạt động du xuân, lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ... tập trung đông người.

3. Sở Công Thương, Sở Y tế theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chỉ đạo nghiêm không được tăng giá khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn, thực hiện rút giấy đăng ký hành nghề đối với các cơ sở y tế, nhà thuốc, quầy thuốc và hộ kinh doanh vi phạm, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Võ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến ngày 01/02/2020.

 PTD News