UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống dịch cúm H5N1 và H5N6 

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống dịch cúm H5N1 và H5N6 trên gia cầm và ở người. Để phòng ngừa dịch cúm gia cầm H5N1 và H5N6, hiện các ngành chức năng và địa phương đang tập trung tuyên truyền để người dân chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, hạn chế về cả người và vật nuôi tiếp xúc với người lạ, không nhập các loại giống vật nuôi không rõ nguồn gốc, tăng cường thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Cùng với đó, các địa phương cũng triển khai công tác rà soát lại các hộ chăn nuôi, trang trại kinh doanh gia cầm để có biện pháp quản lý, kiểm soát việc nhập giống gia cầm trên địa bàn. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo quy định và hướng đến chăn nuôi theo an toàn sinh học.

T/h: Minh Trí - KMuôi