Sẽ tăng cường kiểm tra và xử phạt hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định
 

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân khi tháo bỏ khẩu trang chỉ cầm vào dây đeo qua tai để tháo khẩu trang; sau khi tháo khẩu trang cho ngay vào trùng đựng chất thải có nắp đậy kín theo quy định và rửa sạch tay. Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định theo điểm c, điểm d, khoản 1, Điều 20 Nghị định số 155 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường. UBND thành phố, các huyện chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân vứt, thải bỏ khẩu trang đúng nơi quy định; tăng cường bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại nơi công cộng./.

 

T/h: Bảo Ngọc