Quang cảnh cuộc họp

 Hiện nay công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 đang được Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ y tế, bộ đội biên phòng, công an đã không ngại khó khăn, hi sinh vất vả trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 đã được các cơ quan báo chí cổ vũ tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức như: panô, áp phích, phát thanh, truyền hình, báo in, báo mạng, cổng thông tin điện tử của Sở y tế và các sở, ngành…

Đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp
 
Lực lượng công an đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền về dịch bệnh, đồng thời xử lý nghiêm 3 trường hợp đưa tin không đúng sự thật gây hoang mang trong dư luận. Tại buổi làm việc, các đại biểu đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan báo chí, làm sao công tác truyền thông phải thật dễ hiểu và mang tính giáo dục cao.
 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị các sở, ngành tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền về dịch bệnh Covid – 19
 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó trưởng ban thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh  đề nghị các sở, ngành tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền về dịch bệnh Covid – 19. Cơ quan truyền thông đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nêu gương, động viên đội ngũ y tế trên tuyến đầu chống dịch; tăng cường thêm thời lượng, khung giờ phát sóng phù hợp để mọi người dân đều biết được thông tin về dịch bệnh Covid – 19. Đồng thời nhấn mạnh, công tác tuyên truyền không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan báo chí mà đội ngũ văn nghệ sỹ trong tỉnh cũng cần phải vào cuộc mạnh mẽ để có nhiều tác phẩm cổ vũ toàn dân phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

 

                                                           T/h : Lê Đại – Hải Thanh