Quang cảnh cuộc họp 
 

Báo cáo của Sở y tế cho biết, tính đến ngày 12/5, các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid - 19. Đến thời điểm này, ngành và các địa phương đã chi hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân, đơn vị tham gia chống dịch hơn 830 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ tiếp tục được hỗ trợ cho nội dung này đến hết ngày 30/5.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn biểu dương những đóng góp của lực lượng vũ trang, ngành y tế, các địa phương trong quá trình phòng chống dịch. Ngoài viêc yêu cầu chi trả tiền hỗ trợ phải đảm bảo minh bạch, công khai, đúng đối tượng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đề nghị Sở Tài chính phối hợp với ngành y tế tham mưu UBND tỉnh xây dựng chính sách riêng về hỗ trợ công tác phòng chống dịch nói chung, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về nội dung này.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
 

Đối với 8 vấn đề vướng mắc, khó khăn hiện tại được ngành y tế báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở y tế làm chặt chẽ quy trình tinh giản biên chế. Trong đó ưu tiên tuyển dụng biên chế còn thiếu cho vị trí là bác sĩ đang tham gia công tác, điều trị ở các đơn vị; Ngành y tế cần phối hợp với Nội vụ, Tài chính xây dựng Đề án tự chủ tài chính 100% đối với 2 đơn vị thí điểm là Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế huyện Đăk Rlấp, trong đó có tách bạch hệ điều trị và hệ dự phòng, trình UBND tỉnh và các Bộ, Ngành Trung ương phê duyệt. Về các nội dung liên quan đến thiếu hụt lao động theo hợp đồng 68, đào tạo sau đại học, Dự án bệnh viện đa khoa Xuyên Á- Tây Nguyên, kinh phí thực hiện mô hình y học gia đình, vượt quỹ khám chữa bệnh bằng BHYT và quyết toán các công trình hoàn thành, các Sở, ngành liên quan đã có ý kiến đóng góp và xin chỉ đạo cụ thể từ lãnh đạo UBND tỉnh.

Đại diện Sở Y tế phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

 

T/h: H’Loan- Văn Chinh