Đoàn công tác do PGS.TS Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam dẫn đầu. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, lãnh dạo một số sở ngành liên quan.

         Quang cảnh buổi làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2025 Đắk Nông xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Để đạt mục tiêu này, tỉnh xác định xây dựng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội là thiết yếu. Cùng với phát huy nội lực, tỉnh rất cần sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; hoạt động hợp tác sẽ giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung mong muốn tỉnh Đắk Nông và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ hợp tác hiệu quả trong thời gian tới 

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất các nội dung hợp tác giai đoạn 2020 2025. Theo đó, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ phân công chuyên gia tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến đối với các chính sách, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, xã hội của Đắk Nông khi được yêu cầu; phối hợp nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn để cung cấp các mô hình phù hợp với đặc thù, có cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách và xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, xã hội theo hướng nhanh và bền vững; phối hợp bố trí kinh phí và nguồn lực để thực hiện một số nhiệm vụ khoa học, phục vụ phát triển kinh tế xã hội theo cơ chế đối ứng, quá trình thực hiện gắn với quá trình chuyển giao ứng dụng.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, đơn vị trực thuộc Viện tham gia đề xuất, đăng ký và thực hiện một số nhiệm vụ khoa học, công nghệ phù hợp khả năng của Viện và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Nông; chia sẻ và chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, kết quả hoạt động khoa học xã hội; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học các cấp về những vấn đề phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên trong đó có tỉnh Đắk Nông.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cử cán bộ tham gia giảng dạy tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn do tỉnh Đắk Nông tổ chức khi có nhu cầu; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông tham gia chương trình đào tạo cao học tại các cơ sở thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

Ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội

 

Tin, ảnh: Phan Đông-Văn Hiệp