Tỉnh Đắk Nông hiện có trên 2.000 doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực nông, lâm, nghiệp và thương mại, dịch vụ. Trong 9 tháng năm 2018 có 359 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký trên 1.930 tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và tăng 30,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Ghi nhận sự đóng góp tích cực của các doanh nhân, doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh mong muốn, các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nêu cao tinh thần và trách nhiệm với cộng đồng, chung sức cùng đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm ổn định cho người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. 

Trong dịp này, các doanh nghiệp có một số kiến nghị đề xuất UBND tỉnh và các sở, ngành tháo gỡ, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại, tiếp tục đơn giản các thủ tục hành chính và cần quan tâm tháo gỡ những khó khăn để doanh nghiệp phát triển.

Lễ ký kết giữa Thanh tra tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh về chương trình hợp tác, phối hợp
 

Cũng trong dịp này đã diễn ra lễ ký kết về chương trình hợp tác, phối hợp trong việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp giữa thanh tra tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 4 doanh nhân và 07 doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tin, ảnh: Mai Thi – Tuấn Bình