Chính vì vậy, bắt đầu từ tháng 8 năm 2017, Đài PT-TH Đăk Nông phối hợp với Sở NN&PTNT mở mới chuyên mục Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát sóng định kì 1 lần/tháng. Theo ông Lê Trọng Yên – Giám đốc Sở NN&PTNT: “Để phát triển nền nông nghiệp hiện đại trên quy mô toàn tỉnh, mang tính hàng hóa chuyên môn cao thì vai trò của công tác truyền thông vô cùng quan trọng, vì giải quyết được các nội dung như: Thông tin các chủ trương, định hướng và các chính sách hỗ trợ của tỉnh, ngành nông nghiệp để thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các doanh nghiệp và nông dân được rõ; giới thiệu các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ áp dụng vào sản xuất cho nông dân; cung cấp cơ sở dữ liệu về các mô hình thành công, các doanh nghiệp cung ứng công nghệ cao để người dân tham quan học tập, chia sẻ cách làm. Chuyên mục sẽ là kênh thông tin quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của địa phương để doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được biết, thu hút các doanh nghiệp liên kết sản xuất với quy mô lớn, bao tiêu sản phẩm cho nông dân”. 

Dự án cải tạo chất lượng đàn bò thịt đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân
 

    Trong 6 năm qua, bắt nhịp từ tinh thần của Nghị quyết 04 và các mô hình điểm của ngành nông nghiệp, đến nay, Đắk Nông có 2.383 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, 1.557 mô hình thuộc các công ty, doanh nghiệp, hợp tác, tổ hợp tác xã, còn lại là của các hộ dân. Các địa phương đã huy động được nhiều nguồn lực để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tại huyện Cư Jút, Krông Nô, tập trung phát triển đàn bò, trồng rau, cây dược liệu, cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày. Huyện Đắk Mil tập trung phát triển cây công nhiệp chủ lực là cà phê, cây ăn trái, rau và hoa. Huyện Đắk Song tập trung phát triển cây hồ tiêu. Các huyện Đắk R’lấp, Đắk G’long, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa ngoài tập trung phát triển cây chủ lực còn xây dựng và nhân rộng các mô hình cây ăn trái. Đặc biệt, mô hình nhà lồng được xây dựng hầu hết tại các địa phương. Công nghệ tưới nước tiết kiệm kết hợp bón phân được ứng dụng rộng rãi. Kết quả này đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đồng thời mở ra nhiều hướng mới cho sự phát triển của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cánh đồng lúa VietGAP xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô
 

    Để nâng cao kết quả ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thời gian tới, ngành nông nghiệp đẩy mạnh các giải pháp gồm: Sớm hoàn thiện quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô khoảng 30 ngàn ha để tập trung đầu tư, hỗ trợ sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách thu hút, khuyến khích các thành phần kinh tế liên kết phát triển ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức để các ngành, các cấp, các tổ chức các đoàn thể cùng tham gia. Tiếp tục xây dựng các mô hình trình diễn có hiệu quả, khảo nghiệm các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả để khuyến cáo người nông dân nhân rộng đại trà. Hỗ trợ về mặt tư vấn, giám sát kỹ thuật, hướng dẫn các thủ tục về đăng ký, cấp các chứng nhận theo tiêu chuẩn, xây dưng thương hiệu, quảng báo sản phẩm để thu hút các thành phần kinh tế cùng tham gia trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

         

                                                Bài, ảnh: Bảo Ngọc – Duy Công