Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Nông
 

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình đời sống nhân dân trong đại dịch Covid-19 và công tác vận động, hỗ trợ của Mặt trận trong phòng, chống dịch. Theo đó, dịch bệnh đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Trong quý III/2021, tỷ lệ thất nghiệp là 3,72%, thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 4,39%. Tính đến ngày 7/10, Ủy ban Trung ương MTTQ VN và các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ VN các tỉnh, thành phố đã vận động Quỹ vắc xin Covid-19, tiền mặt và hiện vật quy ra tiền là là 20.512 tỷ đồng.

Trong quý IV/2021, Ủy ban MTTQ VN các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch; tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân, người lao động, người sử dụng lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19; triển khai các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 và các hoạt động chăm lo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

T/h: Ngô Lan-K’Muôi