Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 

Thưa Đoàn chủ tịch, Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Nông qua các thời kỳ.

Thưa các đồng chí và toàn thể Đại hội!

Hôm nay, thực hiện phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi rất vui mừng tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, mặc dù Đắk Nông còn nhiều khó khăn trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp và bất lợi, nhất là tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và đại dịch Covid19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng với việc hoàn thành và vượt 14/21 chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá với tốc độ bình quân trên 8%/năm. Quy mô kinh tế tiếp tục mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt mức trung bình các tỉnh Tây Nguyên và vượt khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp của cả nước. Thu ngân sách tăng. Kết cấu hạ tầng từng bước cải thiện. Kim ngạch xuất khẩu đạt nhiều kết quả tốt.

Nông nghiệp tăng trưởng cao so với bình quân cả nước. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao và hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng. Công nghiệp tăng trưởng khá, từng bước trở thành động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nỗ lực phối hợp và tạo điều kiện thúc đẩy Dự án Nhà máy Alumin Nhân Cơ đi vào hoạt động và chủ động đón đâu các dự án công nghiệp phụ trợ ngành công nghiệp nhôm. Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển đạt nhiều kết quả tích cực.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã rất cố gắng bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo thực hiện chính sách dân tộc; từng bước cải thiện chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, nhất là các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững đạt kết quả đáng khích lệ. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 19,2% năm 2016 xuống ước còn dưới 7% năm 2020.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đã tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đã quyết liệt lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ và quản lý rừng, quản lý dân cư và ổn định các địa bàn có dân di cư tự do. Củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với tỉnh Mônđun-ki-ri của Cam-pu-chia, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng triển khai gắn với tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất. Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp từng bước được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn. Quyết liệt xử lý những sai phạm của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tổ chức đảng ở cơ cở nhiều nơi hoạt động tốt hơn so với trước, bước đầu tạo chuyển biến trong sinh hoạt chi bộ.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đăk Nông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh kết quả đạt được, chúng ta cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém. Đó là: tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu kế hoạch, kết cấu hạ tầng chuyển biến chậm và chưa đồng bộ; tái cơ cấu kinh tế chưa rõ nét; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh nhiều năm ở vị trí thấp, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chậm cải thiện; chưa phát huy tối đa lợi thể kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa và một số địa bàn dân di cư tự do còn khó khăn. Việc huy động, sử dụng nguồn lực, tài nguyên, khoáng sản, đất đai đạt hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý tài nguyên, nhất là bảo vệ, quản lý và phát triển rừng còn hạn chế. Độ che phủ rừng và đa dạng sinh học suy giảm (tỷ lệ che phủ rừng hiện còn 38%). Tranh chấp, khiếu kiện đất đai có lúc diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp uỷ còn hạn chê, một số nơi còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt đảng, sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ,

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, khách quan, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; về phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; về kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, đã nghiêm túc rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra một số biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu trên tinh thần phát huy dân chủ, cầu thị, nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đắk Nông, thảo luận, đánh giá đúng thành tựu và hạn chế, khuyết điểm; phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó xác định các giải pháp mạnh mẽ với quyết tâm cao nhất khắc phục các hạn chế, khuyết điểm để nhiệm kỳ tới đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa.

Thưa các đồng chí và toàn thể Đại hội!

Đắk Nông có vị trí hết sức quan trọng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có nhiều tiềm năng, lợi thế về khí hậu, cảnh quan, văn hóa, khoáng sản, đất đai, tài nguyên rừng, được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông có truyền thống đoàn kết, yêu nước, một lòng theo Đảng, cần cù lao động, vượt khó vươn lên. Bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, đây là những điều kiện thuận lợi để Đắk Nông phát huy, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, toàn diện và bền vững trong thời gian tới. Tôi cơ bản thống nhất với Báo cáo chính trị trình Đại hội, trong đó mục tiêu, phương hướng, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã thể hiện khát vọng vươn lên, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận:

Trước hết, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ. Chú trọng hơn nữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức thông qua thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Củng cổ đoàn kết, thống nhất và nâng cao năng lực lãnh đạo trong toàn Đảng bộ, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho đến các cấp ủy cơ sở.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, có uy tín cao, luôn tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân đoàn kết trong Đảng và Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và Đảng bộ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự lan tỏa, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng và thực hiện tốt phong cách trọng cân, gần đây, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cả hệ thống chính trị; xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, hiệu quả. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, mở rộng dân chủ, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn nữa trong chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế. Sớm lập “Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" phản ánh khách quan điều kiện, thu tiễn và lợi thế của tỉnh, phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước và thế giới. Xây dựng và triển khai theo lộ trình các đề án, chương trình chu động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phù hợp với điều kiện và thực tiễn cua tinh, tập trung vào chuyển đổi số một cách thực chất và hiệu quả. Huy động, sử dụng kết hợp và hiệu quả mọi nguồn lực trên tinh thần “nội lực là nền tảng”, nguồn lực bên ngoài là quan trọng; đây mạnh liên kết vùng để mở rộng không gian phát triển. Quyết liệt hơn nữa cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư có chọn lọc. Phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, nhất là phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng theo tinh thần của Nghị quyết 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Quan tâm hộ trợ và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, xây dựng một số doanh nghiệp lớn đóng vai trò dẫn dắt, đầu tàu tăng trưởng kinh tế.

Tiếp tục chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông trong tỉnh và kết nối với các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, có thế mạnh như khai thác và chế biến khoáng sản, năng lượng tái tạo, chế biến nông, lâm sản, đồng thời phát triển hợp lý các ngành công nghiệp có tiềm năng trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh tế- xã hội, bền vững về mối trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến, hình thành chuỗi liên kết về chất lượng, giá trị, thương hiệu và thị trường. Đặc biệt coi trọng kinh tế lâm nghiệp, bảo vệ và hồi sinh rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng, nâng cao độ che phủ rừng; quan tâm hơn nữa bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện phức tạp liên quan đến đất đai, nhất là tranh chấp giữa đồng bào dân tộc thiểu số và các tổ chức, doanh nghiệp được giao đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội. Phát triển mạnh các loại hình thương mại, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao; chú ý phát triển kinh tế cửa khẩu. Có chiến lược, tư duy, đổi mới, sáng tạo về phát triển du lịch, khai thác tốt nhất tiềm năng để trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh mang nét đặc sắc riêng, trong đó đặc biệt quan tâm khai thác cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, phát huy giá trị của Công viên địa chất UNESCO Đắk Nông.

Thứ ba, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, y tế và chăm lo mọi mặt đời sống của Nhân dân. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm của địa phương. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo; củng cố, duy trì kết quả phổ cập giáo dục ở các cấp học. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động hơn nữa tiếp cận các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phục vụ triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc bản địa, các di tích lịch sử, văn hoá. Thực hiện tốt chính sách an sinh, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững, chế độ đối với gia đình và người có công với cách mạng. Chăm lo hơn nữa công tác dân tộc, tôn giáo, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa. Sớm cụ thể hóa và triển khai thật tốt trên địa bàn tỉnh Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội phê duyệt. Tập trung giải quyết tốt vấn đề dân di cư tự do, ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Thứ tư, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới lãnh thổ trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế- xã hội với quốc phòng, an ninh, nhất là khu vực biên giới. Hội nhập quốc tế một cách chủ động, tích cực hơn nữa để tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài; tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp với tỉnh Mondulkiri, Cam-pu-chia, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Thưa các đồng chí!

Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cân nhắc, lựa chọn bầu những đồng chí có uy tín cao trong Đảng bộ và quần chúng nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực thực tiễn và tổ chức thực hiện vào Ban Chấp hành Đảng bộ tình nhiệm kỳ tới, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn 2020-2025. Bên cạnh đó, đề nghị các đồng chí công tâm, khách quan lựa chọn bầu những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ và sức chiến đấu của Đảng bộ vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đã thể hiện niềm tin, ý chí cách mạng, khát vọng đổi mới và quyết tâm vườn lên, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng lòng, đồng thuận, ý Đảng, lòng dân hòa quyện của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông nhằm “phấn đấu trở thành tính trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khả vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng, với tinh thần cách mạng tiến công, với một cấp uỷ mới là một tập thể đoàn kết, nhiệt huyết, năng động, đổi mới sáng tạo và cùng với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự phối hợp của ban, bộ, ngành và các tỉnh bạn, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Một lần nữa, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!