Sau 8 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã Nâm N’Jang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 44 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,7%. Tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt hơn 85%. Từ các nguồn vốn đầu tư đã  chỉnh trang và xây mới hàng loạt công trình như: trụ sở; trung tâm văn hóa, nhà văn hóa thôn, bon; trường học. Nâng cấp, cải tạo, làm mới, nhựa hóa, bê tông hóa và cứng hóa được 35,78 km đường giao thông; 15/15 thôn, bản có điện lưới quốc gia. Nâm N’Jang cũng đã phát triển được nhiều mô hình trang trại, gia trại tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Phát biểu tại buổi lễ, PCT UBND tỉnh Trương Thanh Tùng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Nâm N’Jang đã đạt được. Trên cơ sở đó, địa phương cần tiếp tục tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại; hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018, trao thưởng công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho xã Nâm N'Jang.

Xã Nâm N'Jang nổi tiểng về phát triển hồ tiêu

Một góc xã Nâm N'Jang 

  

Hoàng Duyên – Văn Vân