Theo đó, đối với hoạt động vận chuyển hành khách, kể từ 00 giờ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 16/8/2020 nghiêm túc thực hiện các nội dung như: Đối với xe chạy tuyến cố định, hợp đồng, du lịch đi và đến thành phố Buôn Ma Thuột, trên mỗi tuyến, mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hoạt động vận chuyển tối đa 01 chuyến/ngày; số lượng hành khách trên 01 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người.

Số lượng hành khách trên 01 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người
 

Đối với xe buýt đi và đến thành phố Buôn Ma Thuột, thực hiện giảm tối đa 50% số chuyến theo lịch trình chạy xe hàng ngày, đảm bảo số lượng hành khách trên 01 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người.

Đối với xe taxi đi đến thành phố Buôn Ma Thuột phải đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch covid-19 chỉ chở 01 người/xe 4-5 chỗ và tối đa 02 người/xe 7-9 chỗ. Ngoài ra, tất cả các phương tiện vận chuyển khách đi đến thành phố Buôn Ma Thuột phải lập danh sách hành khách có đủ các thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại, thời gian, địa điểm di chuyển và cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu.

Kiểm tra thân nhiệt tất cả hành khách trên xe tại chốt kiểm soát dịch xã Tâm Thắng (Cư Jút)

 

          T/h: Xuân Hạnh