Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai nhằm quán triệt đến các sở, ngành, địa phương về công tác CCHC. Tỉnh đã rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết đối với 44 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp từ 3 ngày còn 2 ngày làm việc; 13 TTHC rút ngắn từ 2 ngày còn 1 ngày làm việc. UBND tỉnh đã ban hành 12 quyết định công bố danh mục TTHC với tổng số 133 TTHC; ban hành các quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các cấp trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 1/1 đến ngày  24/5/2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 121.608 hồ sơ. Trong đó có 4.802 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; 8.721 hồ sơ kỳ trước chuyển qua; 108.144 hồ sơ mới tiếp nhận. Kết quả đã giải quyết 114.114 hồ sơ, trong đó, đúng và trước hạn 109.361 hồ sơ, quá hạn 4.783 hồ sơ, đang giải quyết 7.464 hồ sơ. Phần lớn thủ tục giải quyết quá hạn chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường.

Về tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, từ đầu năm đến nay, Trung tâm hành chính công tiếp nhận 9.233 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết 8.795 hồ sơ, trước hạn 1.484 hồ sơ, đúng hạn 7.297 hồ sơ, trễ hạn 14 hồ sơ, đang giải quyết 1.059 hồ sơ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Cao Huy phát biểu khai mạc
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít những khó khăn, hạn chế. Một số TTHC của các bộ, ngành đối chiếu với văn bản quy phạm pháp luật liên quan còn sai sót, gây lúng túng cho địa phương khi triển khai thực hiện. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 rất thấp; người dân, doanh nghiệp vẫn còn e ngại khi thực hiện các quy định về TTHC công trực tuyến.
 

6 tháng cuối năm 2019, tỉnh tiếp tục chỉ đạo CCHC cụ thể trên các lĩnh vực, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành CCHC kiểm tra đột xuất tình hình giải quyết TTHC; tăng cường thông tin tin, tuyên truyền công tác cải cách TTHC, dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; có phương án cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết so với quy định đối với các TTHC liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư; công khai kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC; nghiêm túc xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết TTHC trễ hẹn do lỗi của cơ quan hành chính nhà nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đánh giá cao báo cáo của Sở Nội vụ đã chỉ rõ từng sở, ngành chưa làm tốt công tác CCHC, trong đó có việc thực thi chính sách. Qua những đánh giá về công tác CCHC đã cho thấy, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của không ít cơ quan, đơn vị chưa cao. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các ngành, địa phương phải tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, góp phần nâng cao hiệu quả trong CCHC. Liên quan đến việc nâng cao chỉ số PCI, chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông có những đánh giá cụ thể trong việc áp dụng công nghệ thông tin ở các cơ quan, đơn vị. Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng đề án đào tạo nghề để cung cấp nguồn lao động có chất lượng cho các đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh. 
 
Mai Thi - Tuấn Bình