Thứ năm 09-12-2021 GIỚI THIỆU | QUẢNG CÁO

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 12 đến dưới 18 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 12 đến dưới 18 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả

16:11 | 27/11/2021

Sáng 27/11, đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông do bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở ngưởi tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra, giám sát các điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tại TP.Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp.

Đắk Nông ghi nhận thêm 35 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 35 trường hợp mắc COVID-19

18:34 | 24/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 24/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 35 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 38 trường hợp mắc covid-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 38 trường hợp mắc covid-19

08:26 | 24/11/2021

Từ 18h00’ ngày 23/11 đến 06h00’ ngày 24/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 38 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc…

Đắk Nông ghi nhận thêm 56 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 56 trường hợp mắc COVID-19

18:37 | 23/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 23/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 56 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 20 trường hợp mắc covid-19 ở huyện Krông Nô Đắk Nông ghi nhận thêm 20 trường hợp mắc covid-19 ở huyện Krông Nô

08:23 | 23/11/2021

Từ 18h00’ ngày 22/11 đến 06h00’ ngày 23/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 20 trường hợp mắc COVID-19 đều có địa chỉ thường trú…

Đắk Nông ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19

18:35 | 22/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 22/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 16 trường hợp tại cộng…

Đắk Nông ghi nhận thêm 32 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 32 trường hợp mắc COVID-19

18:30 | 21/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 21/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 32 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 03 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 03 trường hợp mắc COVID-19

07:41 | 21/11/2021

Từ 18h00’ ngày 20/11 đến 06h00’ ngày 21/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 03 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc…

Đắk Nông ghi nhận thêm 29 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 29 trường hợp mắc COVID-19

18:36 | 20/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 20/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 29 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 37 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 37 trường hợp mắc COVID-19

07:52 | 20/11/2021

Từ 18h00’ ngày 19/11 đến 06h00’ ngày 20/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 37 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc…

Đắk Nông ghi nhận thêm 49 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 49 trường hợp mắc COVID-19

19:12 | 19/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 19/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 49 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 9 trường hợp mắc covid-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 9 trường hợp mắc covid-19

08:10 | 19/11/2021

Từ 18h00’ ngày 18/11 đến 6h00’ ngày 19/11, Đắk Nông ghi nhận thêm 9 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 6 trường hợp ghi nhận…

Đăk Nông ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc COVID-19 Đăk Nông ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc COVID-19

19:00 | 18/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 18/11, tỉnh Đăk Nông ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc COVID-19   Đắk Nông ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc COVID-19

08:08 | 18/11/2021

Từ 18h00’ ngày 17/11 đến 06h00’ ngày 18/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc…

Đắk Nông ghi nhận thêm 22 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 22 trường hợp mắc COVID-19

18:44 | 17/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 17/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 22 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông: Tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng covid -19 mũi 1 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt trên 100% Đắk Nông: Tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng covid -19 mũi 1 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt trên 100%

18:12 | 17/11/2021

Tính đến ngày 17/11, tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt trên 100%, mũi 2 đạt hơn…

Đắk Nông ghi nhận thêm 12 trường hợp mắc covid-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 12 trường hợp mắc covid-19

08:01 | 17/11/2021

Từ 18h00’ ngày 16/11 đến 06h00’ ngày 17/11, Đắk Nông ghi nhận thêm 12 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên…

Đắk Nông ghi nhận thêm 20 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 20 trường hợp mắc COVID-19

18:35 | 16/11/2021

Từ 6h00’ đến 18h00’ ngày 16/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 20 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 34 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 34 trường hợp mắc COVID-19

18:48 | 15/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 15/11, Đắk Nông có thêm 34 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc ghi nhận trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 23 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 23 trường hợp mắc COVID-19

07:59 | 15/11/2021

Từ 18h00’ ngày 14/11 đến 6h00’ ngày 15/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 23 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc…

Đắk Nông ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc COVID-19

19:18 | 14/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 14/11, Đắk Nông ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa bàn…