Thứ tư 26-01-2022 GIỚI THIỆU | QUẢNG CÁO

Đắk Nông triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 kịp thời, an toàn, hiệu quả Đắk Nông triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 kịp thời, an toàn, hiệu quả

16:11 | 30/11/2021

Nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc vin phòng Covid-19, với nguồn vắc xin được Bộ Y tế cấp, tỉnh Đắk Nông đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tiêm chủng đúng đối tượng, thành phần, thời gian, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả.

Đắk Nông ghi nhận thêm 31 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 31 trường hợp mắc COVID-19

07:46 | 28/11/2021

Từ 18h00’ ngày 27/11 đến 6h00’ ngày 28/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 31 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc…

Gia Nghĩa: Đảm bảo an toàn tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em Gia Nghĩa: Đảm bảo an toàn tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho trẻ em

17:43 | 27/11/2021

Theo kế hoạch của UBND tỉnh và ngành y tế, ngày 27/11, TP Gia Nghĩa bắt đầu tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid 19…

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 12 đến dưới 18 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 12 đến dưới 18 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả

16:39 | 27/11/2021

Sáng 27/11, đoàn công tác của tỉnh Đắk Nông do bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường…

Đắk Nông ghi nhận thêm 43 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 43 trường hợp mắc COVID-19

08:36 | 27/11/2021

Từ 18h00’ ngày 26/11 đến 06h00’ ngày 27/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 43 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc…

Đắk Nông ghi nhận thêm 42 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 42 trường hợp mắc COVID-19

18:25 | 26/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 26/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 42 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 13 trường hợp ghi nhận…

Đắk Nông ghi nhận thêm 45 trường hợp mắc COVID-19   Đắk Nông ghi nhận thêm 45 trường hợp mắc COVID-19

18:31 | 25/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 25/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 45 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 41 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 41 trường hợp mắc COVID-19

08:59 | 25/11/2021

Từ 18h00’ ngày 24/11 đến 06h00’ ngày 25/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 41 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc…

Đắk Nông ghi nhận thêm 35 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 35 trường hợp mắc COVID-19

18:34 | 24/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 24/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 35 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 38 trường hợp mắc covid-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 38 trường hợp mắc covid-19

08:26 | 24/11/2021

Từ 18h00’ ngày 23/11 đến 06h00’ ngày 24/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 38 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc…

Đắk Nông ghi nhận thêm 56 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 56 trường hợp mắc COVID-19

18:37 | 23/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 23/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 56 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 20 trường hợp mắc covid-19 ở huyện Krông Nô Đắk Nông ghi nhận thêm 20 trường hợp mắc covid-19 ở huyện Krông Nô

08:23 | 23/11/2021

Từ 18h00’ ngày 22/11 đến 06h00’ ngày 23/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 20 trường hợp mắc COVID-19 đều có địa chỉ thường trú…

Đắk Nông ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19

18:35 | 22/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 22/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 16 trường hợp tại cộng…

Đắk Nông ghi nhận thêm 32 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 32 trường hợp mắc COVID-19

18:30 | 21/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 21/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 32 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 03 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 03 trường hợp mắc COVID-19

07:41 | 21/11/2021

Từ 18h00’ ngày 20/11 đến 06h00’ ngày 21/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 03 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc…

Đắk Nông ghi nhận thêm 29 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 29 trường hợp mắc COVID-19

18:36 | 20/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 20/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 29 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 37 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 37 trường hợp mắc COVID-19

07:52 | 20/11/2021

Từ 18h00’ ngày 19/11 đến 06h00’ ngày 20/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 37 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc…

Đắk Nông ghi nhận thêm 49 trường hợp mắc COVID-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 49 trường hợp mắc COVID-19

19:12 | 19/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 19/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 49 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 9 trường hợp mắc covid-19 Đắk Nông ghi nhận thêm 9 trường hợp mắc covid-19

08:10 | 19/11/2021

Từ 18h00’ ngày 18/11 đến 6h00’ ngày 19/11, Đắk Nông ghi nhận thêm 9 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 6 trường hợp ghi nhận…

Đăk Nông ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc COVID-19 Đăk Nông ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc COVID-19

19:00 | 18/11/2021

Từ 06h00’ đến 18h00’ ngày 18/11, tỉnh Đăk Nông ghi nhận thêm 28 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc trên địa…

Đắk Nông ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc COVID-19   Đắk Nông ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc COVID-19

08:08 | 18/11/2021

Từ 18h00’ ngày 17/11 đến 06h00’ ngày 18/11, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc…