Qua 7 tháng phát động, Giải thưởng Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021 thu hút 58 tác phẩm tham gia. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng năm 2021, chất lượng các tác phẩm cao hơn năm 2020. Nội dung tác phẩm tập trung đúng chủ đề, cập nhật kịp thời các vấn đề mang tính thời sự như công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19, sự quyết tâm, đồng lòng của toàn hệ thống chính trị trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII. Qua đó thể hiện sự đồng hành của báo chí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đưa các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, phản ánh toàn diện các mặt của đời sống xã hội.

 Trao khen thưởng cho 2 tập thể xuất sắc trong chỉ đạo triển khai tham gia Giải Búa liềm vàng 2021
 
 
 Tác giả, nhóm tác giả nhận giải A
 
 
 Tác giả, đại diện nhóm tác giả nhận giải B
 

Kết quả, Hội đồng xét chọn cấp tỉnh đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận và khen thưởng 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện; Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trao 3 giải A, 7 giải B, 4 giải C và 11 giải khuyến khích. Trong đó Đài PT – TH tỉnh có 1 tập thể được khen thưởng, 1 tác phẩm đạt giải A và 3 tác phẩm đạt giải B./.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng