Tại cuộc họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh giai đoạn 2022-2026. Các đại biểu thống nhất về tính cấp thiết của việc ban hành Nghị quyết. Hiện nay, điều kiện khí hậu, thời tiết thường xuyên biến đổi khó lường, nguy cơ xảy ra cháy cao, nhất là tại các khu đô thị, chợ, trung tâm thương mại…Tình hình tiên tai, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng ngày càng cao. Tuy nhiên, các đội dân phòng chưa được trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nguồn kinh phí chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Các đại biểu cho rằng, để bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiện đại về trang thiết bị thì việc trang bị phương tiện và hỗ trợ kinh phí phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là cần thiết. Tuy nhiên, Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh xem xét mức hỗ trợ kinh phí sao cho phù hợp với ngân sách địa phương. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an để bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hàng năm theo quy định.

Ban Pháp chế đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa một số nội dung đã thống nhất, hoàn thiện các dự thảo để trình kỳ họp xem xét
 

Cuộc họp cũng xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, một số đối tượng khác công tác ở cấp xã và ở thôn, bon, buôn, bản, tổ dân dân phố trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cho rằng, quá trình triển khai thực hiện một số chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đã phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập. UBND cấp huyện, cấp xã và cử tri có nhiều ý kiến kiến nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất với mức chi, đối tượng và nội dung chi theo dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh. Ban Pháp chế đề nghị xem xét bổ sung thêm mức bồi dưỡng cho các chức danh Phó trưởng Ban công tác Mặt trận và các phó chi hội các đoàn thể. Ngoài ra, Ban Pháp chế đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa một số nội dung đã thống nhất tại cuộc họp thẩm tra.

 

T/h: Ngô Lan-Xuân Cảnh