Trong phần thảo luận, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào các vấn đề như: hiệu quả các công trình đầu tư công; giải ngân vốn đầu tư chậm; cổ phần hóa doanh nghiệp chưa hiệu quả. Đặc biệt là vấn đề nóng đang được cả hệ thống chính trị vào cuộc, xã hội quan tâm đó là công tác phòng, chống dịch covid-19.

Đại biểu Ngô Thanh Danh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tham gia thảo luận tại tổ
 

Phát biểu thảo luận tại tổ, đại biểu Ngô Thanh Danh, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông cho biết: "Vào lúc cao điểm, mỗi ngày có từ 12-13.000 người từ vùng dịch phía Nam về Tây Nguyên qua Đắk Nông. Test nhanh không kịp, trang thiết thị y tế thì thiếu thốn, Đắk Nông không đủ sức, rất nhanh chóng Bộ Y tế đã hỗ trợ kịp thời. Nguồn dịch bệnh ở Đắk Nông chủ yếu là ở Tp. Hồ Chí Minh và Bình Dương về. Chúng tôi đã khoanh vùng dịch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Dịch bệnh covid-19 xảy ra ở chỗ nào thì dãn cách theo Chỉ thị 16 ở điểm đó.”

Ngày mai, 23/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV tiếp tục làm việc với các nội dung như: Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử; Thảo luận ở tổ về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025…

T/h: Nhân Chung