Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh kiểm tra điểm thi tại Trường THPT DTNT N’Trang Lơng
 

Qua kiểm tra tại các điểm thi Trường THPT DTNT N’Trang Lơng và Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh cho thấy, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện bài bản, khoa học. Trung tâm Y tế thành phố đã tiến hành phun khử khuẩn tại các điểm thi, phòng thi.

Tại các điểm thi đều bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang y tế, đo thân nhiệt tất cả các thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi trước khi vào phòng thi;  bố trí chỗ ngồi của thí sinh trong phòng thi theo sơ đồ, đảm bảo giản cách an toàn. Các điểm thi đều có phương án phân luồng, cách ly và chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết để phòng, chống dịch.

Ban Chỉ đạo tỉnh nghe Hội đồng thi Trường THPT DTTN N'Trang Lơng báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm thi
 
 
Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021-2022 diễn ra an toàn, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông đề nghị công tác phòng, chống dịch tại các địa điểm thi phải được đặt lên hàng đầu, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Hội đồng coi thi thường xuyên nhắc nhở thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch. Việc phun khử khuẩn các địa điểm thi, phòng thi phải được thực hiện trước và sau mỗi buổi thi.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, việc đo thân nhiệt phải được thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ.

Trường THPT DTNT N’Trang Lơng và Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 từ ngày 7/6/2021-9/6/2021. Mỗi trường bố trí hai địa điểm coi thi. Tại mỗi địa điểm thi bố trí phòng thi dự phòng và phòng thi cách ly để xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

 

T/h:  Ngô Lan-Thanh Hải