Theo đó, để dự phòng, chuẩn bị phương án cách ly trong thời gian tới khi mở lại chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách vào Việt Nam, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ rà soát các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn, đáp ứng đủ yêu cầu trong việc cách ly y tế tập trung. Các địa phương, đơn vị tiếp tục duy trì các cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh thuộc đơn vị quản lý, sẵn sàng phương án tiếp nhận, tổ chức cách ly tập trung; phối hợp với ngành Y tế theo dõi chặt chẽ sức khỏe các trường hợp cách ly và giám sát, hướng dẫn các cơ sở cách ly tập trung và các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn tỉnh có đối tượng cách ly thực hiện công tác phòng, chống dịch đúng quy định.

Ảnh minh họa
 

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vượt biên trái phép; đồng thời giám sát chặt chẽ các trường hợp là người nước ngoài, các chuyên gia, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào làm việc trong tỉnh. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tại địa phương tiếp nhận, điều phối cách ly các trường hợp nhập cảnh có nhu cầu cách ly tự nguyện chi trả tại các nhà nghỉ, khách sạn tại địa phương.

 T/h: Kiều Oanh