Lượng mưa đo được (từ 22h/11/5 - 03h/12/5) tại một số khu vực như sau: Quảng Tâm: 91.6mm; Đắk N’Drung: 80.0mm; Đắk Búk So: 73.6mm; Đắk Ngo: 61.6mm; Nâm Njang: 36.0mm, ……

Nhận định trong 1 - 6 giờ tới, trên địa bàn tỉnh Đăk Nông có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10.0 - 30.0mm, có nơi >30.0mm.

Cảnh báo, trong 1 - 6 giờ tới, trên địa bàn các huyện Cư Jút, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong, Krông Nô, Đăk Rlấp, Tuy Đức và TP. Gia Nghĩa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Nguy cơ cao xảy ra tại các huyện: Đắk Song, Tuy Đức.

Nguy cơ trung bình xảy ra tại các huyện: Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Glong, Krông Nô, Đăk Rlấp và TP. Gia Nghĩa.

Cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thuỷ văn nguy hiểm được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Đài KTTV tỉnh Đăk Nông tại địa chỉ : http://kttvdaknong.com.vn và các phương tiện thông tin đại chúng.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp I

 

PTD NEWS