Đoàn đã đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuân ở xã Đắk Lao và hai mẹ liệt sĩ là bà Bùi Thị Diên ở xã Đắk Sắk và bà Hoàng Thị Ba ở xã Đức Mạnh.

Ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Xuân
 

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung (bên trái) thăm, tặng quà gia đình bà Bùi Thị Diên
 
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung thăm, tặng quà bà Hoàng Thị Ba
 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung mong muốn các gia đình chính sách, người có công luôn phát huy truyền thống yêu nước, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động, sản xuất, làm giàu cho gia đình và xã hội.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung đề nghị chính quyền địa phương và ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa về vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công.

 

T/h: Phan Đông-Xuân Cảnh