Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã đến thăm thương binh Bùi Tấn Xưa, ở phường Nghĩa Đức; thương binh Trần Đức An, ở phường Nghĩa Thành; bà Lê Thị Chắt ở phường Nghĩa Đức và bà Nguyễn Thị Mười ở phường Nghĩa Thành là thân nhân liệt sĩ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình chính sách, người có công, đã có những đóng góp, hy sinh to lớn cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tặng quà Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Mười
 
 Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thăm hỏi, tặng quà thương binh Bùi Tấn Xưa

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn các gia đình chính sách, người có công luôn phát huy truyền thống yêu nước, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động, sản xuất, làm giàu cho gia đình và xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương và ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa về vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười thăm hỏi, tặng quà thương binh Trần Đức An
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tặng quà Mẹ liệt sĩ Lê Thị Chắt
 

                                                                     T/h: Ngô Lan-K’Muôi