Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, 9 tháng đầu năm nay, có 18 HTX thành lập mới, nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 225 HTX. Hiện có 28 HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm đặc trưng như: ca cao, cà phê, hồ tiêu, chanh dây, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao…; có 11 HTX với 12 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao đến 4 sao. Toàn tỉnh có 3 Liên hiệp HTX; 215 tổ hợp tác nông nghiệp và phi nông nghiệp. Hoạt động của các HTX và tổ hợp tác đã giúp giải quyết việc làm, định hướng nông dân từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát sang liên kết theo nhu cầu thị trường.

          Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị

 

Báo cáo của Hội Nông dân tỉnh cho thấy, trong 9 tháng qua, tăng trưởng vốn Quỹ hỗ trợ nông dân là 5,7 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 53,7 tỷ đồng, đã giải ngân cho 198 dự án với 1.476 hộ vay, tỷ lệ thu nợ đạt 100%. Các cấp Hội đã nhận ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 18.200 hội viên nông dân vay phục vụ sản xuất với tổng dư nợ gần 835 tỷ đồng. Đến nay, các cấp Hội cũng đã vận động hội viên, nông dân đóng góp gần 12,3 tỷ đồng, hiến hơn 326.000 m2 đất và trên 6 ngàn ngày công làm đường giao thông nông thôn…

Lãnh đạo HND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị 
 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định: Nông nghiệp, nông thôn giữ vai trò rất quan trọng với sự phát triển của tỉnh Đắk Nông. Xu hướng hiện nay và tương lai, nông nghiệp là kênh kết nối phát triển du lịch, do đó Hội Nông dân tỉnh, Liên Minh HTX tỉnh cần chủ động tham mưu kịp thời cho địa phương các giải pháp để khai thác phát huy tiềm năng lợi thế, nâng cao đời sống người nông dân, xã viên.

Hội Nông dân tỉnh cần phát huy vai trò, tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy định của Đảng, Nhà nước, nhất là sự đồng thuận trong thực hiện các dự án phát triển – kinh tế xã hội.

Hai đơn vị phải bám sát với thực tế hoạt động của người nông dân, các HTX để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho họ. Trong kêu gọi đầu tư cần phải thực tâm, chủ động chào mời các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với tỉnh.

Đối với liên minh HTX phải tìm mọi cách để các HTX hoạt động hiệu quả, hạn chế thấp nhất các trường hợp bị giải thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị 2 đơn vị chủ động tham mưu các giải pháp để phát huy tiềm năng lợi thế, nâng cao đời sống nông dân, xã viên
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân, Liên minh HTX tỉnh và các ngành liên quan sớm xây dựng được trại giống chất lượng; liên kết với các Công ty phân bón đảm bảo cung ứng phân bón chất lượng cho nông dân.

Phát triển nông nghiệp hữu cơ đang là xu hướng, vì vậy ngành nông nghiệp phối hợp với 2 đơn vị và các địa phương bằng nhiều hình thức đẩy mạnh tuyên truyền đến người nông dân, HTX nâng cao nhận thức cũng như tự sản xuất phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học để đưa vào sản xuất phòng trừ sâu bệnh. Trước mắt tỉnh hỗ trợ làm thí điểm một số mô hình sản xuất phân bón hữu cơ ở các xã trên cơ sở đó nhân rộng ra toàn tỉnh.

Đối với việc dạy nghề cho nông dân, cần tập trung vào những vấn đề thực tiễn của người nông dân như kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi, chế biến bảo quản sản phẩm nông nghiệp. Hội Nông dân và liên minh HTX phát huy vai trò đòn bẩy của Quỹ Hỗ trợ cho hội viên nông dân và các HTX. Việc đầu tư, cho vay cần tập trung vào các mô hình hay, cách làm hiệu quả, thúc đẩy phát triển sản xuất của vùng gắn với hình thành các sản phẩm để phát triển du lịch; tỉnh sẽ nghiên cứu hình thức hỗ trợ thêm nguồn vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cũng giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với 2 đơn vị và các sở ngành liên quan sớm tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các đại biểu khu vực kinh tế tập thể, HTX để giúp các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động. Các cơ quan truyền thông tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về nông nghiệp nông thôn, phát triển hợp tác xã.

         

T/h: Ngô Lan-K’Muôi