UBND tỉnh họp bàn về công tác chuẩn bị cho Lễ Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
 

Theo kế hoạch, Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” sẽ được diễn ra vào sáng ngày 19/5, tại khuôn viên Tượng đài Anh hùng N’Trang Lơng. Số lượng cây trồng phân tán theo địa phương, đơn vị trồng tại Lễ phát động là trên 89.500 cây, trong đó các Sở, ngành trồng trên 11.000 cây; cấp huyện trồng gần 77.500 cây. Trước đó, tối ngày 18/5, Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại Sân vận động tỉnh, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng trong nước.

Tại cuộc họp, Sở NN-PTNT, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch và một số Sở, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo về công tác chuẩn bị cho Lễ phát động và Chương trình nghệ thuật; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt mọi điều kiện để Lễ Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thành công tốt đẹp
 
 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Lễ Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để Lễ phát động và Chương trình nghệ thuật diễn ra thành công, mang lại hiệu quả tích cực, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trên cơ sở nhiệm vụ được giao cần chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Cùng với đó, việc chuẩn bị đầy đủ cây giống, nhân lực, dụng cụ trồng cây cần được quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương, đặc biệt là các cơ quan Báo, Đài của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022 nhằm tạo phong trào sâu rộng, huy động sự tham gia vào cuộc của toàn xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, trong quá trình chuẩn bị, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần báo cáo kịp thời với UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo xử lý.

T/h: Ngô Lan-Văn Chinh