"Chuyến xe yêu thương" từ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông hỗ trợ cho Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
 
 
“Chuyến xe yêu thương” chở 15 tấn rau củ được các thầy cô giáo tại tỉnh Đắk Nông quyên góp qua hai hình thức đó là mua tại các vườn ở địa phương hoặc đóng góp bằng tiền mặt để mua rau, củ. Tất cả số rau, củ này  được Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông chuyển đến hỗ trợ cho các thầy cô giáo, người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh đang bị phong toả dài ngày. Tổng giá trị "Chuyến xe yêu thương"  là hơn 70 triệu đồng.
Bên cạnh việc hỗ trợ TP. HCM, các Công đoàn Cơ sở Trường học thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông cũng đã vận động đoàn viên, người lao động hỗ trợ trên 500 triệu đồng và gần 10 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Đăk Nông.

 

T/h: Lê Cung – Thế Anh