Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: VOV)
 
Sau khi Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trình bày Báo cáo tóm tắt “Tình hình, kết quả công tác nội chính nhiệm kỳ Đại hội XII và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; các đại biểu Bộ, ngành TW, địa phương tham gia thảo luận. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhấn mạnh, Hội nghị lần này được tổ chức quy mô toàn quốc, lớn nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quyết tâm biến Nghị quyết thành hiện thực. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một đất nước, một xã hội muốn tốt đẹp thì bên cạnh sự giáo dục, sự khuyên nhủ phải có kỷ cương phép nước, phải có pháp luật nghiêm minh để bảo vệ cái tốt, cái đúng, răn đe trừng trị những cái xấu, cái sai có hại cho dân, cho nước, tức là phải có sự quản lý về cơ chế pháp luật, phải có phép nước. Các cơ quan nội chính phải là lực lượng nòng cốt trung kiên là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng các cơ quan nội chính đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tăng cường đoàn kết, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đã thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và 87 ngàn đảng viên vi phạm. Ngành Thanh tra, Kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 580 nghìn tỷ đồng, gần 9 ngàn ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 9.700 tập thể, cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 480 vụ việc có dấu hiệu vi phạm… Tuy nhiên, công tác nội chính vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy, Tổng Bí thư nhấn mạnh bên cạnh những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng các cơ quan nội chính phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành bảo đảm chặt chẽ thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả tránh tình trạng “ cua cậy càng, cá cậy vây”, “quyền anh, quyền tôi”, đặt lợi ích của Quốc gia dân tộc lên trên hết, không để các đối tượng xấu, thù địch lợi dụng kích động, xúi giục.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

T/h: Lê Đại – Văn Hiệp