Theo công an tỉnh Đắk Nông, gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh là cán bộ công tác tại các bộ, ban, ngành Trung ương gọi điện đến các sở, ban, ngành trong tỉnh, đặc biệt là cán bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước để mời chào giới thiệu, đề nghị mua các loại sách, tài liệu chuyên môn. Các đội tượng này không ra mặt mà thông qua đội ngũ shipper để giao sách rồi nhận tiền chuyển khoản hoặc thanh toán qua đường bưu điện.

Do đó, để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị các cơ quan, đơn vị nói trên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm này.

Nêu cao tinh thần cảnh giác với đối tượng có hành vi mạo danh cá nhân, cơ quan, tổ chức nhà nước để mua bán hàng hóa nhằm mục đích trục lợi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đối với các thông tin giả mạo, nghi vấn giả mạo... đề nghị kịp thời thông tin đến Công an tỉnh Đắk Nông để phối hợp đấu tranh, xử lý.

  T/h: Vỹ Phượng