Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông luôn hoàn thành tốt các mặt công tác: Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác Quân sự, quốc phòng địa phương. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm về các quy định sẵn sàng chiến đấu; thực hiện khâu đột phá "Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao". Bằng nhiều giải pháp quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động trong LLVT tỉnh. Thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng.     

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lưu Văn Trung phát biểu tại cuộc họp
 

Kết luận tại Hội nghị, các đồng chí chủ trì biểu dương những kết quả mà thời gian qua Đảng ủy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã đạt được, đồng thời đề nghị Đảng ủy quân sự tỉnh quan tâm, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, lãnh đạo, thực hiện tốt quy chế, nguyên tắc xây dựng Đảng, tăng cường xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chăm lo, xây dựng đời sống cán bộ…góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, sãn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

 

T/h: Văn Toản