Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định và chúc mừng ông Lê Xuân Ninh

 

Thừa ủy quyền Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố, trao Quyết định số 272 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm ông Lê Xuân Ninh, Trưởng phỏng tổ chức- cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ  Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phát biểu tại Lễ công bố, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Đức Nguyên mong muốn ông Lê Xuân Ninh tiếp tục phát huy trí tuệ, bám sát thực tiễn công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                           T/h: Văn Hiệp