Quảng cảnh cuộc họp
 

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện đại hội. Cụ thể, đến nay, các tiểu ban giúp việc đã chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công như: tham mưu UBND tỉnh về việc tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025; các nội dung, văn kiện đại hội, lựa chọn gương điển hình tiên tiến báo cáo tham luận và giao lưu trực tiếp tại đại hội, số lượng đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ thực hiện đại hội
 

Tại cuộc họp, thành viên các tiểu ban giúp việc đã tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung quan trọng như: Chương trình đại hội; bố trí phương tiện và phương án tiếp đón đoàn đại biểu Trung ương, đại biểu các tỉnh bạn và địa phương; kịch bản tổng thể điều hành chương trình đại hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian trước, trong và sau đại hội; bảo đảm các phương án phòng ngừa dịch Covid-19.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn nhấn mạnh Đại hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua yêu nước đến toàn xã hội
 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn nhấn mạnh Đại hội thi đua yêu nước là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, đây là dịp để quảng bá những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Tuy nhiên, trong tình hình khó khăn do ảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 như hiện nay nên việc tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, an toàn nhưng phải bảo đảm trang trọng nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào đến toàn xã hội.

Dự kiến thời gian diễn ra Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV vào ngày 25/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 

T/h: Minh Trí – K’Muôi