Xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong có 2005 trường hợp mù chữ nằm trong độ tuổi từ 15 đến 60. Đây là địa phương có số lượng người mù chữ đứng đầu huyện, tập trung chủ yếu ở 2 thôn Đắk S’Nao 1 và Đắk S’Nao 2. Hiện tại, UBND xã đã hoàn thành thống kê, rà soát đối tượng, tuyên truyền, vận động bà con đăng ký tham gia lớp học xóa mù chữ. Song song với giải pháp trên, địa phương đã xây dựng phương án bố trí kinh phí hỗ trợ cho những học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia học tập, giáo viên tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ. 

 
Công tác vận động người dân tham gia xóa mù được các địa phương trên địa bàn huyện Đắk Glong chú trọng
 

Theo mục tiêu phấn đấu của UBND huyện Đắk Glong: Trong năm 2022, tỷ lệ người biết chữ trên địa bàn trong độ tuổi từ 15 đến 60 đạt 84,5%. Trong đó, tỷ lệ người dân tộc thiểu số 80%; duy trì 7/7 xã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ mức độ 1. Hiện tại, phòng GD&ĐT huyện đã hoàn thành thống kê đối tượng, tham mưu bố trí kinh phí tổ chức 9 lớp xóa mù chữ tại các trường học đóng chân trên địa bàn các xã: Đắk Ha, Quảng Sơn, Quảng Hòa. Theo qui định mỗi lớp giao động từ 25-30 người, thời gian học dự kiến từ tháng 5 đến tháng 12/2022, thời gian học vào buổi tối các ngày trong tuần. 

 
Đắk Glong dự kiến tổ cức 9 lớp xóa mù chữ trong năm 2022
 

Trong giai đoạn 2022-2025, huyện Đắk Glong quyết tâm xóa mù chữ toàn diện cho 7.191 trường hợp. Việc tổ chức các lớp xóa mù thực hiện 2 giai đoạn: giai đoạn 1: từ lớp 1 đến lớp 3; giai đoạn 2: từ lớp 3 đến lớp 5. Để hoàn thành mục tiêu trên, địa phương cần khoảng 30 tỷ đồng phuc vụ công tác xóa mù chữ. Cụ thể, kinh phí chi trả chế độ giáo viên, hỗ trợ một số học viên khó khăn, tổ chức các lớp tập huấn, văn phòng phẩm, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

 
272 học viên tham gia xóa mù giai đoạn 2015 - 2020
 

Trước đó, trong 5 năm từ 2015-2020 huyện Đắk Glong đã tổ chức được 8 lớp xóa mù chữ, với 272 học viên đăng ký tham gia. Việc tổ chức các lớp xóa mù chữ giúp học viên tiếp cận kỹ năng đọc viết, thực hiện các phép toán ở mức độ căn bản, vận dụng kiến thức phục vụ lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình./.

 

T/h: Lệ Quyên - Tô Hiệu