Truyền tải điện Đắk Nông phải cắt điện đột xuất đường dây 220kV Buôn Tua Srah - Đắk Nông để xử lý sự cố

 

Nguyên nhân xảy ra sự cố được Tryền Tải điện Đắk Nông xác định là do cuối tháng 10/2021 vừa qua, Nhà máy điện gió Đắk Hòa và Nam Bình 1 tại huyện Đắk Song đã đóng điện vận hành đấu nối với đường dây 220kV Buôn Kuốp - Đắk Nông lên hệ thống điện 500kV thông qua Trạm biến áp 500kV Đắk Nông.

Với sự giải tỏa công suất của Nhà máy điện gió Đắk Hòa và Nam Bình 1 là 80MW cộng với việc phát công suất tối đa của các Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah 86 MW và cụm thủy điện Buôn Kuốp 280MW trong thời điểm nguồn nước thuận lợi hiện nay dẫn đến đường dây Buôn Tua Srah - Đắk Nông vận hành quá tải. Đặc biệt, tại 20 cột néo đã xuất hiện nhiệt độ vượt từ 54-120% nhiệt độ cho phép tại các điểm đấu nối nên nguy cơ sự cố gây mất điện đường dây rất lớn.

 
Truyền tải điện Đắk Nông phải huy động hơn 70 cán bộ công nhân viên xử lý các điểm đấu nối ngay trong đêm 
 

Để đảm bảo vận hành an toàn đường dây này, Truyền tải điện Đắk Nông đã đăng ký cắt điện đột xuất trong đêm, đồng thời huy động hơn 70 cán bộ công nhân viên xử lý các điểm đấu nối, lắp bổ sung các dây nối phụ tại 20 vị trí néo này. Sau gần 06 giờ xử lý đường dây 220kV Buôn Tua Srah - Đắk Nông đã được đóng điện khôi phục vận hành an toàn./.

 

T/h: Lê Cung – Thế Anh