UBND tỉnh Đắk Nông có buổi làm việc với Đoàn công tác của  Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 

Theo báo cáo, tổng số dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến ngày 30/4/2022 là 38.191 hộ/173.973 khẩu. Trong đó, có 30.842 hộ/139.602 khẩu đã được bố trí, sắp xếp ổn định. Số dân chưa được bố trí, sắp xếp ổn định còn 7.349 hộ/34.371 khẩu, trong đó có 3.167 hộ/15.540 khẩu nằm trong các dự án  quy hoạch đã được UBND tỉnh  phê duyệt và đang triển khai thực hiện; 4.182hộ/18.831 khẩu đang sống ở những vùng chưa được, không được quy hoạch khu dân cư, cần phải quy hoạch bố trí, sắp xếp trong thời gian tới.

Đối với các dự án công trình thủy lợi, thủy điện có 28 dự án, trong đó có 01 công trình thủy lợi và 04 công trình thủy điện thực hiện di dân tái định cư cho 2.183hộ/6.668 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 22.507,74 tỷ đồng.

Các dự án đã hoàn thành công tác di dân tái định cư, tình hình đời sống và sản xuất của người dân đã từng bước ổn định. Tuy nhiên tại một số điểm tái định cư các công trình thủy điện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, cơ sở hạ tầng xuống cấp, hư hỏng, chưa được tu bổ, sửa chữa...

Đại diện Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đánh giá cao những nỗ lực của Đắk Nông trong sắp xếp dân di cư tự do
 

UBND tỉnh Đắk Nông kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương sớm ban hành chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư giai đoạn 2021 -2025 để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện; đồng thời cần có cơ chế đối với  khu vực Tây Nguyên nói chung, Đắk Nông nói riêng trong việc giải quyết tình trạng dân di cư tự do; ưu tiên bố trí 100% nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương cho các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do đã được phê duyệt giai đoạn 2016 – 2020 và các dự án cấp bách, dự án trọng điểm cần mở mới giai đoạn 2021 -2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên nêu những khó khăn về đời sống, hạ tầng khu vực dân di cư tự do sinh sống
 

Giai đoạn 2021-2025, Đắk Nông đề nghị Trung ương hỗ trợ  540,628 tỷ đồng để tiếp tục hoàn thành 4 dự án phục vụ ổn định dân di cư đã được triển khai từ giai đoạn 2016-2020 và đầu tư các dự án mới của giai đoạn 2021-2025.

 

T/h: Tuấn Bình – Thành Lam