Công nhân tại các nhà máy, khu công nghiệp thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và các quy định phòng, chống dịch
 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở sản xuất tại các Khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid -19 và an toàn lao động, triển khai ngay việc chấm điểm đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và cập nhật lên bản đồ an toàn Covid quốc gia 2 tuần/lần.

Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh rà soát, chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch và tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 bằng test nhanh cho người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy theo quy định cũng như phối hợp xây dựng kế hoạch, lên phương án khi có tình huống dịch xảy ra.

Sở Y tế phối hợp với Công ty Nhôm Đắk Nông xây dựng Kế hoạch diễn tập phòng chống dịch và tổ chức diễn tập vào cuối tháng 6/2021.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành Y tế tổ chức tập huấn cho tất cả lãnh đạo các bộ phận, phân xưởng sản xuất, mạng lưới an toàn vệ sinh về các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc. Yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp chấm điểm đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid - 19, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid quốc gia. Tham mưu UBND tỉnh kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở sản xuất trong phạm vi các khu công nghiệp khi không đảm bảo an toàn và không cập nhập mức độ an toàn lên hệ thống.

Công ty Nhôm Đắk Nông và Khu công nghiệp Tâm Thắng thực hiện nghiêm Quyết định số 2194 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc.

 

T/h: Lê Đại