Ảnh minh họa
 

Theo đó, triển khai tiêm mũi 1 miễn phí cho tất cả trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đối tượng này dự kiến khoảng 99.227 trẻ. Địa điểm tiêm chủng tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng ở các tuyến, bao gồm các điểm tiêm chủng cố định, tiêm chủng lưu động và trường học. Đối với trẻ không đi học, lập danh sách cả trẻ vãng lai, trẻ lang thang cơ nhỡ không có hộ khẩu thường trú nhưng có mặt tại địa phương trong thời gian tiêm chủng. Đối với trẻ có bệnh nền tổ chức tiêm chủng tại các cơ sở điều trị. Khi tiêm chủng cho trẻ phải có sự đồng ý của gia đình hoặc người giám hộ. Để đảm bảo tất cả trẻ em được tiêm chủng, Đắk Nông huy động cả lực lượng y tế tư nhân tham gia vào chiến dịch tiêm chủng./.

T/h: Vỹ Phượng