Ảnh minh họa

 

Hiện tại, các trường THPT trên địa bàn đang cập nhật hồ sơ qua hệ thống cơ sơ dữ liệu, dự kiến đến ngày 16.5 sẽ hoàn thành. Cùng với việc cập nhật hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phân công cán bộ, giáo viên tiếp tục rà soát, kiểm tra chéo thông tin về: mã tỉnh, mã trường phổ thông, các trường hợp thuộc diện ưu tiên.... Thông qua, việc rà soát nhằm kịp phát hiện và điều chỉnh  những trường hợp sai lệch thông tin.

Riêng đối với những trường hợp có giấy chứng nhận hưởng ưu tiên, khuyến khích liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh nộp cho Điểm đăng ký dự thi trước ngày 4/6/2021.

Hiện nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nhưng các cơ sở giáo dục trên địa bàn đảm bảo tiến độ thời gian thu nhận hồ sơ, tạo mọi thuận lợi để các em hoàn thành kỳ thi tốt nhất.

T/h: Lệ Quyên