Ảnh minh hoạ
 

Cụ thể, huyện Krông Nô 02 trường hợp đều về từ tỉnh Bình Dương, đã được cách ly y tế; huyện Cư Jút 02 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương, đã được cách ly y tế; huyện Tuy Đức 01 trường hợp về từ TP.Hồ Chí Minh, đã được cách ly y tế.  Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định.

T/h: Ngô Lan