Ảnh minh họa
 

Cụ thể: huyện Đăk Glong 04 trường hợp, trong đó 01 trường hợp cách ly y tế, 01 trường hợp tại cộng đồng, 02 trường hợp cách ly tại nhà; thành phố Gia Nghĩa 05 trường hợp, trong đó 01 trường hợp cách ly y tế, 02 trường hợp cách ly tại nhà, 02 trường hợp tại cộng đồng; huyện Tuy Đức 12 trường hợp, trong đó 01 trường hợp tại công đồng, 04 trường hợp cách ly y tế, 07 trường hợp cách ly tại nhà. Các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan