Ảnh minh hoạ
 

3 trường hợp vừa công bố đều về từ tỉnh Bình Dương và được cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung. Trong đó, tại huyện Đắk Song 01 trường hợp, huyện Tuy Đức 01 trường hợp và huyện Cư Jút 01 trường hợp. Ngành Y tế đã thực hiện khử trùng, khử khuẩn toàn bộ khu vực cách ly trước đó của bệnh nhân và các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm liên quan. Các bệnh nhân cũng đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo đúng quy định. 

T/h: Ngô Lan