Ảnh minh hoạ

 

Cụ thể, huyện Krông Nô 15 trường hợp, trong đó 6 trường hợp tại cộng đồng, 6 trường hợp cách ly tại nhà, 2 trường hợp về từ tỉnh Đồng Nai, 1 trường hợp ở khu phong tỏa; huyện Đăk Glong 12 trường hợp, trong đó 11 trường hợp cách ly tại nhà, 1 trường hợp ở khu phong tỏa; huyện Đăk Song 9 trường hợp, trong đó 7 trường hợp tại cộng đồng, 2 trường hợp cách ly tại nhà; huyện Cư Jút 6 trường hợp, trong đó 5 trường hợp về từ các tỉnh, thành phố có dịch, 1 trường hợp cách ly tại nhà; huyện Đắk R’lấp 4 trường hợp, trong đó 2 trường hợp tại cộng đồng, 2 trường hợp về từ các tỉnh có dịch.

Các bệnh nhân đã được đưa đến khu cách ly điều trị COVID-19 để cách ly, điều trị theo quy định.

T/h: Ngô Lan